L in U zaključek

aluminijasti L-zaključek                 *aluminijasti U-zaključek
za končane fasade                             za omet

 

 

 

*OPOZORILO: aluminijasti U-zaključek ni dilatacijski zaključek in ne zadostuje tehnično dovršeni vgradnji
(ÖNORM B6400-1/B3346)!